ေကာင္းၿဖဳိး … ဟုေခၚသည္

min-hein-12ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ….
ယေန႔ထိ ရွင္သန္ခြင့္ရေနတာ။
ရွင္သန္လိုစိတ္ ရွိေနေသးတာ။
သူရဲေကာင္း မျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ သူရဲေကာင္းခ်စ္စိတ္ ရွိေနေသးတာ။
နည္းနည္းေလးအလုပ္လုပ္
မ်ားမ်ားလိုခ်င္တဲ့ စိတ္သဘာ၀ေတြအတိုင္း
အေနရအထိုင္ရ ခက္ခဲတဲ့ကာလေတြ
ျဖစ္ထြန္းခဲ့ …..
သည္လိုျဖစ္ထြန္းမႈေတြ အမ်ားႀကီးထဲ
မွတ္တမ္းေလးတစ္ခု
ပ်က္စီးၿပိဳလဲ မၿပီးဆံုးခင္
အမည္နာမအမ်ဳိးမ်ဳိး ေမာ္ကြန္းထိုးခဲ့။
ဒါေပမယ့္ ေမာ္ကြန္းတင္ထိုက္ မတင္ထိုက္။
ၿပီးဆံုးခ်ိန္ေရာက္မွ –
ဘယ္သူလဲ …. ဘာလဲ အမည္နာမ ေခၚဆိုခြင့္ရွိမယ္လို႔ ယံုၾကည္မိ။
အခုေတာ့ အမည္မဲ့ …
‘ေကာင္းၿဖဳိး’
ယာယီနာမည္ေလးတစ္ခု တည္ေဆာက္ထားမိပါတယ္။

Advertisements

~ by kaungphyo on December 31, 2009.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: