ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား …..

ကူးစက္ျပန္႔ႏွ႔ံ အသြင္အမ်ဳိးမ်ဳိး

ခုခံကာကြယ္ရင္း က်ဆံုးရင့္က်က္

ေန့စဥ္ရွင္သန္မႈ ဘ၀ထဲ

ေခ်ာင္းေျမာင္းတိုက္ခိုက္ ေနတာမ်ဳိးမဟုတ္ေတာ့ဘဲ

အတိအလင္းေနထိုင္ျပလာတဲ့ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြ …

ကဲ … ဘာဆက္လုပ္မလဲ။

Advertisements

~ by kaungphyo on August 13, 2008.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: